Home Profiel Diensten Partners Projecten Contact
Projecten      
 

 

Onderstaand vindt u een overzicht van (huidige) opdrachtgevers en
projecten.

Correspondent&Tekstschrijven
Projecten
Overzicht (geredigeerde) publicaties


Correspondent en tekstschrijven

  • Fruchthandel Magazin in Düsseldorf (Duitsland)
  • Fruitworld in Basel (Zwitserland)
  • De Aardappelwereld (Den Haag)
  • Berichten Buitenland (ministerie Buitenlandse Zaken)
  • Duitse nieuwsbrieven voor aantal grote Nederlandse
    handelsbedrijven, waaronder The Greenery
  • Brochures, websites en vertalingen voor tal van
    Nederlandse handelsbedrijven.

Projecten/opdrachtgevers

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Groenten en Fruit
Beheerder Duitsland Desk, hét servicepunt voor professionele
communicatie met de Duitse markt, voortvloeiend uit een onderzoek
‘Duitsland Goed Bekeken’.

Ambassade van Duitsland/Duitsland Instituut Amsterdam
Radioproject jongeren over Duitsland

Universiteit Leiden
Projectleider multimediale lesmethoden (Lexigram, Octavo,
Abenteuer Berlin)

Codename Future - de nieuwe uitgever
E-learningpakket "Duitsland Dichtbij" ontwikkeld voor middelbare scholieren.

Verkeersbureau Duitsland in Amsterdam
Lespakket voor jongeren ter promotie van de Nederlands-Duitse
Oranjeroute die 26 steden met elkaar verbindt

Koninklijk Nederlands Vervoer
Onderzoek naar communicatie van KNV leden met hun Duitse klanten

Ministerie van Landbouw
Advies en tekstschrijven in het kader van het project
Nachbarland Niederlande

Ministerie van Justitie/Immigratie- en Naturalisatiedienst
Eindredactie/communicatie-advies nieuwsbrieven en informatiebrochures (o.a. nieuwe vreemdelingenwet 2000), Organisatie informatiebijeenkomsten

Hét Vakantielandenspel
Marktverkenning en vertaling voor dit nieuwe kaartenspel

 

Overzicht (geredigeerde) publicaties

J. Wolthuis, J. Jacobs, G. Veldhuis: Evaluatie Octavo: Onderwijsvernieuwingsproject opleiding Duits in Leiden. Papersessie
ICT
, Onderwijs Research Dagen 2000, Leiden, pag. 279.

J. Wolthuis: Leidse Germanisten denken vooruit, Arbeidsmarktonderzoek onder Leidse Germanisten, Letterenfaculteit Leiden, 1997 (zie afb.)

J. Wolthuis, P.Sanders: Duitsland Goed Bekeken, onderzoek naar professionele communicatie van AGF handelsbedrijven met de Duitse markt, in opdracht voor het HBAG Groenten en Fruit (Den Haag, augustus 2003)

J. Wolthuis, P.Sanders: Blik op Duitsland, onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Universiteit Leiden en de Duitse Ambassade, maart 2004

Westheide, dr. H.H. : Contrastief idioomboek Duits, handleiding voor doelmatig taalgebruik, Bussum: Coutinho, 1998 [eindredactie J.W.]

Westheide, dr. H.H.: Trügerische Nähe, Niederländisch
deutschen Beziehungen in Geschichte, Sprache und Kultur –
Münster: LIT, 1997 [eindredactie J.W. ]

 

 

Publicaties:


Leidse Germanisten...

 


Blik op...