Home Profiel Diensten Partners Projecten Contact
Diensten      
 

 

Onze diensten splitsen we op in vijf onderdelen:

 1. Bedrijfs- en marketingcommunicatie
  Wilt u weten of - en zo ja hoe - u de communicatie met uw bestaande Duitse klanten zou moeten verbeteren?
 2. Correspondentschap & Tekstschrijven
  Wij informeren de Duitse markt over uw handelsactiviteiten.
 3. Vertaling NL<->D
  Zet uw bestaande Duitstalige middelen (bijv. standaardbrieven) op scherp met behulp van onze eenmalige Check-Up!
 4. Trainingen & workshops
  Wij informeren u over de finesses van het zakendoen met Duitse klanten.
 5. Bemiddeling Duitse stagiair(e)s met NL-kennis
  Werving, selectie en begeleiding


Bedrijfs- en marketingcommunicatie

Wilt u weten of - en zo ja hoe - u de communicatie met uw bestaande Duitse klanten zou moeten verbeteren? NLD communicatie kan op dit vlak klant-tevredenheidsonderzoek uitvoeren, aanbevelingen geven en implementeren.

Eerst wordt de gekozen benadering, oftewel het concept, van de communicatie-uiting kritisch bekeken. Daarna worden teksten zowel vertaald als redactioneel bewerkt. Zo gaat aan leesbaarheid en dus communicatiekracht niets verloren. Hierbij gaat het om het vinden van de juiste toon, die aansluit op het Duitse verwachtingspatroon.

Denkt u hierbij aan uw website, CD ROM, PowerPoint presentaties, vakadvertenties, handelscorrespondentie, direct mail materiaal e.d.

 

Correspondentschap & Tekstschrijven

Correspondentschap

Diverse Nederlandse, Duitse en Zwitserse vakmedia voorzien wij
regelmatig van actuele (handels)informatie over Nederland, waarbij het accent ligt op actualiteiten in tuinbouwsector. Wij beschikken zodoende over een brede ingang bij gezaghebbende vakmedia.

 

Tekstschrijven

NLD communicatie vervaardigt voor u:

 • Zakelijke e-mails, handelscorrespondentie en gerichte klantenbrieven
 • Duitstalige bedrijfsprofielen en advertorials
 • Nieuwsbrieven en persberichten voor Duitstalige media
 • Websites en brochures


Vertalingen NL<->D

Uiteraard bent u ook voor vertalingen en redactionele bewerking van uw teksten bij ons aan het juiste adres. Vakgebieden zijn agrarische en commerciële teksten. Het vertaaltarief bepalen wij per opdracht.

Ook voeren wij desgewenst een eenmalige Check-Up uit van uw
huidige Duitstalige communicatiemiddelen en handelscorrespondentie, zodat u in een keer over professionele, foutloze bedrijfscorrespondentie beschikt.


Trainingen & workshops

Zowel op het vlak van Duits taalgebruik als kennis van de Duitse
zakencultuur organiseren wij trainingen en workshops. Hierin behandelen wij op interactieve wijze en aan de hand van cases in vogelvlucht enkele belangrijke items, zoals omgang met klachten, bouwen aan een lange-termijn-relatie en interculturele verschillen (per regio), do’s en don’ts in verkoopgesprekken en klantencontacten.


Bemiddeling Duitse stagiar(e)s met NL-kennis

Als bedrijf beschikken wij over de ruime ervaring met Duitse stagiair(e)s. In bedrijfsgeoriënteerde studierichtingen zoekt een flink percentage naar een stageplek over de grens. Bovendien zijn er velen die behoorlijk Nederlands spreken, op een Nederlandse hogeschool of universiteit een deel van hun studie volgen of tenminste bereid zijn snel Nederlands te leren. Wij geven u antwoord op de volgende vragen:

 • Waar vind ik geschikte stagiaires uit onze branche?
 • Hoe regel ik (evt.!) de financiering, welke mogelijkheden zijn er?
 • Hoe zet ik vervolgens een stagiair zinvol in op de werkvloer?